Photo gallery

78 Vernadsky Avenue

86 Vernadsky Avenue

Stromynka Street

Sokolinoy Gory Street

1st Shchipkovsky Lane

Usacheva street

Training grounds of the Military Training Center, 78 Vernadsky Avenue

Malaya Pirogovskaya Street

Children's technology park "Altair" RTU MIREA

Branch in Fryazino

Branch in Stavropol